Krantz krönika: Dum teknik smart.

Sorry, this entry is only available in Swedish.


Want more stuff like this ! You have entered a free magazine Worldkustom.com Check out the rest of this months articles.  Also the arcive with all the recent issues. Have fun! 

sticker

2 thoughts on “Krantz krönika: Dum teknik smart.

  1. Du Krantz. Det där med att lämna nycklarna i tändningslåset har jag ett minne av när du fick vara inbrottstjuv i din egen bil en gång när du besökte mig. Det är enklare och mindre besvärligt att ta ut nyckeln än att bryta sig in i en ny bil.

  2. Gahhh, det minns jag.
    Minns också att du hade märkligt många händiga förslag i
    AB Bryt & Bänd-gebitet.
    -Din raggare.
    :0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *