Nu blir din bil besiktningsbefriad.

Nyheten har knappast undgått någon med Facebook.  Transportstyrelsen kommer att införa en rullande femtioårsgräns för bilar och en rullande fyrtioårsgräns för motorcyklar från och med 20 maj  2018

besiktningsbefriad

Det innebär att bilar av 1968 års årsmodell besiktas för sista gången 2018. För motorcyklar gäller årsmodell 1978.

Så säger pressansvarige på Transportstyrelsen. 
besiktningsbefriad5Regeringen har beslutat om en ändring i fordonsförordningen där den gamla skrivningen att fordon av 1950 års modell och tidigare inte behöver besiktas ersätts med att Transportstyrelsen får rätt att föreskriva om undantag från kravet på besiktning.

-Vi kommer att lägga fram ett förslag på regelverk som innebär att personbilar, lastbilar och bussar som har ett fordonsår som blir 50 år eller äldre under ett visst kalenderår ska undantas från kravet på periodisk kontrollbesiktning, säger Mikael Andersson, pressansvarig på Transportstyrelsen.

besiktningsbefriad3

-Exakt samma regler är tänkta att gälla för motorcyklar med den skillnaden att fordonsåret ska vara 40 år eller äldre.
Att nya besiktningsregler kommer träda i kraft den 20 maj 2018 är klart.

-Det krävs en viss formaliaprocess mellan Transportstyrelsen och EU innan vi med säkerhet kan säga hur reglerna kommer att se ut. Detta kommer fastställas under våren.

Debattens vågor rullar höga på Facebook om detta.
Ett livligt meningsutbyte pågår på många sidor men en sak är säker. Nästa år får vi en ny besiktningsform för våra entusiastfordon. Den exakta detaljutformningen från Transportstyrelsen sker just nu.

Transportstyrelsens vill ha besiktningsbefrielse. 
Klart är att Transportstyrelsen själv vill, med en rullande årsgräns, ha besiktningsbefrielse för bilar, motorcyklar, lastbilar och bussar.

besiktningsbefriad2

ornament

Tycker du att det är bra med en gratis motortidning med nya inslag var annan dag?
– Ge dig själv en t-shirt och stöd tidningen!

Backa Worldkustom

Mera på krångelsvenska för den som vill fördjupa sig: (Heelt omöjligt att få med i en vanlig papperstidning men här i Worldkustom har vi huur mycket plats som helst)
Ändringarna i förordningen om vägtrafikregister och fordonsförordningen är nu publicerade och träder i kraft den 20 maj 2017

Ändringarna i fordonsförordningen (2009:211) som berör fordon 30 år och äldre innebär att det blir Transportstyrelsen som kommer att föreskriva om vilka fordon som blir undantagna från kravet på obligatorisk kontrollbesiktning. Tidigare angavs det i fordonsförordningen att vissa fordon 1950 och äldre var undantagna.

I förordningen anges det genom att ”Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om undantag från kravet på periodiskt återkommande kontrollbesiktning av fordon som används under speciella förhållanden, fordon som aldrig eller praktiskt taget aldrig körs på vägar som upplåtits för allmän trafik…”. Transportstyrelsen förslag är att mc 40 år och äldre liksom bil 50 år och äldre ska undantas om de t ex inte används i yrkestrafik. Förslaget har varit på remiss och MHRFs svar kan du läsa här via artikeln inunder.

MHRF:s svar
Besiktningspaketet: Tre remissvar från MHRF om införandet av EU-direktiv

Ett nytt EU-direktiv om gemensamma regler för kontrollbesiktning av fordon antogs våren 2014 av EU-parlamentet, det så kallade “besiktningspaketet”. Direktivet införs senast 2018 genom lagstiftning i EU:s medlemsstater. Syftet är att förbättra trafiksäkerheten och skapa enhetliga regler i medlemsstaterna för kontrollbesiktningar. Besiktningspaketet är ett så kallat minimidirektiv där varje medlemsstat har möjlighet att besluta om strängare regler än direktivet föreslår. I Sverige skall nödvändiga regeländringar beslutas senast i maj 2017.

Fordonsförordningen som bland annat reglerar besiktningsintervallen för olika fordonskategorier är beslutad av regeringen men inte offentliggjord på detaljnivå. Klart är dock att Sverige inte inför vartannat års-besiktning för moderna fordon som är grundkravet från EU och tillämpas i de flesta andra länder.

Föreskrifterna, som är en mer detaljerad nivå, har Transportstyrelsen skickat ut på remiss som MHRF nu svarat på. De berör tre områden, med förslag till ändringar i nuvarande föreskrifter, tillsammans med konsekvensanalys:

 • Kontrollbesiktning
 • Flygande besiktning
 • Krav på utbildning och kompetens hos besiktningstekniker, polisman och bilinspektör

Samtidigt med förslagen har Transportstyrelsen föreslagit en del ändringar, som en direkt följd av det stora antalet felaktiga polisförelägganden vid flygande besiktning som utfärdade i samband med Classic Car Week och Wheels Nationals i Älvdalen sommaren 2016. Händelserna har koppling till både föreskrifterna om flygande besiktning och personalens kompetens. MHRF har i remissvaret föreslagit ytterligare ändringar i föreskrifterna, utöver Transportstyrelsens, på grund av händelserna vid flygande besiktningar. MHRF går längre än vad Transportstyrelsen föreslår utifrån grundprincipen att de regler som gällde då fordonet var nytt skall tillämpas. Dessutom finns det inte alltid kunskap om hur äldre fordon var utrustade och beskaffade vid en flygande besiktning. Därför föreslår MHRF bland annat en försiktighetsprincip, föreläggande om registreringsbesiktning ska användas restriktivt eftersom beslutet inte kan överklagas.

Därtill ska det göras ett förtydligande om att föraren bara ska informeras om det finns brister på fordonet, som vid en kontrollbesiktning skulle ge ”2(x)” (det som förut var ”etta”). Sådana brister ska inte föreläggas om kontrollbesiktning.

Remissvaren finns att läsa i sin helhet här: www.mhrf.se/remisser2016

Här kan du läsa mer om bakgrunden till EUs så kallade besiktningspaket

I fordonsförordningen ska fortsatt personbilar och lätta lastbilar, från och med det kalenderår som infaller trettio år efter fordonsåret, kontrollbesiktas senast två år efter den månad då föregående fullständiga kontrollbesiktning utfördes. Fortsatt gäller även att bildragna släpvagnar med en totalvikt av högst 3,5 ton och motorcyklar ska kontrollbesiktas senast två år efter den månad då föregående fullständiga kontrollbesiktning utfördes.

Till förordningen har också förts att en polisman eller bilinspektör i likhet med Transportstyrelsen kan förelägga om kontrollbesiktning. Utöver kontrollbesiktning och flygande inspektion har också förts in en obligatorisk trafiksäkerhetsprovning enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU.

Senaste ändringen, SFS 2016:1217, i Förordning (2016:1217) om ändring i fordonsförordningen (2009:211) kan du läsa här.
Upphört har 6 kap. 4, 8, 10, 11 §§; ändringar har gjorts i 4 kap 26 a §, 6 kap. 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11 a, 15, 24 §§, 8 kap. 3 c, 9, 16, 21 §§; ny 6 kap. 23 a
Fullständig förordningstext finns här = ännu värre krångelsvenska.

Mera
Ändringar har även gjort i förordningen om vägtrafikregister och rör bland annat gallring av uppgifter om fordon som har avregistrerats, ändringarna träder i kraft 2017-05-20
Uppgifter om registreringsnummer, chassinummer, fordonsslag, fabrikatskod, orsak till avregistreringen, avregistreringsdatum, tillverkningsdatum eller datum för första ibruktagandet, färg, modellkod, årsmodell och vem som har meddelat trafikförsäkring ska gallras ur vägtrafikregistret sju år efter det att ett fordon har avregistrerats. Uppgifter om besiktningsresultat som har förts in i besiktningsprotokoll enligt 8 kap. 3 c § fordonsförordningen (2009:211) ska gallras ur registret tre år efter det att ett fordon har avregistrerats.
Senaste ändringen, SFS 2016:1216, i Förordning (2016:1216) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister kan du läsa här. Ändringar har gjorts i 3 kap. 2 §, 6 kap. 11 §, 7 kap. 1 §
Fullständig förordningstext finns här

 


Läsa mer sånt här! Du har kommit till motortidningen på nätet  Worldkustom.com Kolla in resten av månadens artiklar.  Här hittar du arkivet med alla tidigare nummer Ha kul!

sticker

11 reaktioner på ”Nu blir din bil besiktningsbefriad.

 1. Kanske ha kvar besiktning för äldre fordon. Av anledningen till säkra fordon. Kanske inte lika ofta som idag men något som var 4-5 år istället för just att checka av att de fortfarande är säkra

  1. Märkligt att det alltid finns nån Bror Duktig, Rickard Rättrådig med o kommer med knas förslag. Idf DU, sätt dig ner, rör inte datorn o knip käft tills det är klart

 2. Riktigt bra nyheter, det saknas kunskap hos både polis och besiktningsorgan för att ens göra rimliga kontroller av äldre fordon som det ser ut idag.

 3. Är detta sant! Jag trodde inte socialister kunde lägga fram sånna bra förslag.
  Men hur går det med jämlikheten då?
  Fattiga får köra 90 tals bilar med datakrångel och de som har kapital kör veteran.
  Helt plötsligt blev det lönt att fixa till bilar som annars hade gått i pressen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *