Want more stuff like this ! You have entered a free magazine Worldkustom.com Check out the rest of this months articles.  Also the arcive with all the recent issues. Have fun! 

sticker

2 thoughts on “(Svenska) Ledare. Jag vill göra allt i sommar.

  1. Ja vem känner inte igen sig i detta, jag gör det i alla fall. Det är bara detaljer som skiljer din historia från min tack vare att vi är från olika delar av landet. Ibland längtar man tillbaks och ibland ser man framåt men man måste dock inse att allt har sin tid vare sig man vill det eller ej…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *