Want more stuff like this ! You have entered a free magazine Worldkustom.com Check out the rest of this months articles.  Also the arcive with all the recent issues. Have fun! 

sticker

4 thoughts on “(Svenska) Nostalgi i massor lördagen den 18 maj.

      1. Tack alla besökare som gjorde detta till ett bra evenemang, ca 200 personer med bilar, mc och mopeder cirkulerade mellan mackarna under dagen. Vi kanske kör igen nästa år.

        Tack från Lars, Johan och Jan.

Leave a Reply to Jan Silen Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *