Want more stuff like this ! You have entered a free magazine Worldkustom.com Check out the rest of this months articles.  Also the arcive with all the recent issues. Have fun! 

sticker

2 thoughts on “(Svenska) Senaste Västeråsnytt! Brink tvekar inte.

  1. Hur har du / ni tänkt att göra med alla dem som inte kommer i så kallat fina bilar / som kör runt hela nätterna med 8/10 pers i bilen och är heldragna

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *