(Svenska) Kommer raggarkulturen dö och våra bilar bli värdelösa? Avsnitt 1.

Sorry, this entry is only available in Swedish.


Want more stuff like this ! You have entered a free magazine Worldkustom.com Check out the rest of this months articles.  Also the arcive with all the recent issues. Have fun! 

sticker

6 thoughts on “(Svenska) Kommer raggarkulturen dö och våra bilar bli värdelösa? Avsnitt 1.

  1. Man tager en överbliven mjölktank på 3000 liter, från en omställd mjölkbonde. Man häver däri en omsorgsfull blandning av legala produkter, som efter några veckor omvandlats till en illegal substans. Från en väl dimensionerad vedpanna shuntas 78 gr vatten till en värmeväxlare i nyss nämnda tank. Med några fler tillbehör, som jag nog inte behöver nämna här, så har man vips gjort sitt egna fossilfria bränsle.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *